Ineens ‘weet’ je het. Plotsklaps ‘zie’ je het. Met verwondering ‘hoor’ je ineens van binnenuit een zin
zonder geluid. En waarom vinden we het heel normaal als iemand zou zeggen:  ik ‘ruik’ onraad?
Iedereen herkent dit wel in meer of mindere mate. Dus dat is misschien al een geruststelling mocht
je denken dat jij iemand bent die helemaal niet intuïtief is.

Intuïtie registreer je vaak op gevoelsniveau, zonder dat het denken er iets mee te maken heeft.
Wanneer echter het gevoel vervaagt, verdwijnt dikwijls de intuïtie zonder je er  ‘iets blijvends’
mee heb gedaan of daar verdere betekenis aan heb gegeven.
En zeg nu eerlijk … hoe vaak realiseer je je later niet, als zich vraagstukken of situaties voordoen:
“Hé, eigenlijk ‘wist’ ik dat al lang!”.   Er is dan sprake van een vervlogen intuïtie.

 

Eerst je intuïtie, dan je denken
Ik vermoed dat we allemaal heel intuïtief kunnen zijn. Maar dan moeten we de scheiding tussen
denken en intuïtie opheffen en het  normaal gaan vinden om elkaar daarop te bevragen.
Wanneer je je intuïtie ‘gewaar wordt’ is het van belang om die op datzelfde moment voldoende
aandacht te geven. Als je je intuïtieve ingeving als het ware ‘op pakt’ kun je het verder verkennen
of doordenken.

Juist de onderlinge afstemming tussen je intuïtie en je denken lijkt de beste manier om die met
de alledaagse werkelijkheid te verbinden en daar woorden of betekenis aan te geven. Zodat je je
af vraagt:  “Waarom heb ik dit niet eerder gezien?”.
Dat komt omdat intuïtie gehelen waar neemt, terwijl ons alledaagse analyserende denken gewend
is met stukjes om te gaan. Je denken weet niet altijd raad met de synthesekracht van je intuïtie.
En toch hebben intuïtie en denken elkaar nodig.
Juist in deze tijd met z’n vraagstukken waar ons denken alleen geen antwoord op heeft.

 

Stimuleren intuïtieve vermogens
De eerste, misschien wel belangrijkste stap is aandacht geven aan onze intuïties.

  • erken dat we intuïties krijgen en ‘spreek’ elkaar daar op aan
  • neem de tijd om de waarde van intuïties te verkennen
  • stel je open voor intuïtieve ingevingen als ze komen, maak er tijd voor!
  • leer je intuïties te interpreteren, zodat je erop durft te vertrouwen

Het bijhouden van je intuïties kan van groot nut zijn: noteer voorgevoelens, briljante ideeën,
ingevingen etc.  Vaak komen intuïties namelijk niet afzonderlijk, maar in groepen.
Het opschrijven vergemakkelijkt de ‘komst’ van samenhangende andere intuïtieve gedachten.

Fenny Bruins | okt. 2014

-.-.-.-

Fenny Bruins schrijft blogs om mensen een hart onder de riem te steken om de ‘onzichtbare wereld’ van
gevoel, intuïtie en eigen wijsheid te verbinden met de ‘zichtbare wereld’ van de afspraken, opdrachten,
structuren en control. Gebruik en verspreid de blogs zoveel je wilt. Wel fijn als je dat met bronvermelding doet.

Delen:

Deze site is momenteel onder constructie