Stress in Business

Dynamisch werken zonder stress, kan dat? Ja!

Ondernemers, managers, projectleiders, leiders, HR-mensen.
Wees allert op je medewerkers die overmatige stress laten zien! Want vroeg of loopt het mis en ben je veel verder van huis. Laat het dus niet op z´n beloop in de verondersteling dat het straks wel weer beter zal gaan, maar onderneem zo snel mogelijk actie.

Actie? Maar wat kun je als manager of organisatie ?
De belangrijkste stap is INGRIJPEN. Maar hoe kun je als manager adequaat ingrijpen? En welke ondersteuning is nodig zodat je medewerkers daadwerkelijk stress bij zichzelf succesvol te lijf gaan?
Dat is ook vaak een lastig te beantwoorden vraag voor managers omdat stress van zoveel factoren afhangt.

Daarnaast heb je te maken met een wereld waarin veranderingen zich steeds sneller voltrekken, en de conlicterende verwachtingen waarmee we worden geconfronteerd, voorlopig niet zullen verminderen.  De stress die dat met zich mee brengt is inherent aan deze dynamiek. Daarbij speelt  ook nog een belangrijke rol dat ons brein (nog) niet zodanig ´bedraad´ is, dat ze in staat is om al die stimuli van buitenaf te kunnen verwerken zonder overbelast te raken.

Door te accepteren dat stress erbij hoort, maakt je de weg vrij naar een preventievere aanpak. Mensen moeten namelijk leren hoe zij zelf op hun eigen individuele manier het beste kunnen werken en leven.  Daardoor zijn zij minder vatbaar voor allerlei stressoren.

Mijn grootste uitdaging als coach is om in de beginfase daarin een rol te kunnen vervullen in plaats van het moment waarop iemand echt uitvalt. Door een signalerende en sparrende rol naar het management om de bottlenecks binnen de werksetting te verminderen.  En naar de betreffende medewerker(s) een analyserende en coachende rol om mensen te ondersteunen om anders met hun stress om te gaan. En dat is echt individueel maatwerk.
Niet soft, maar juist dynamisch en vitaal, zodat mensen hun veerkracht blijven behouden of terug vinden.

Vanuit de analytische kant maak ik gebruik van twee tools die een preventieve of voorspellende waarde hebben om de mate van stress in kaart te brengen. 

  • Het Stress Alert System System®, waar ik als coach aan verbonden ben,  kan daarbij een belangrijke informatiebron zijn en een preventieve tool voor organisaties.
  • De meer wetenschappelijk analytische tool Vitality Mind Challenge® die inzicht geeft in iemand huidige mentale gezondheid.  Ik ben gekwalificeerd coach om de VMC-tool in te zetten.

Afhankelijk van de vraag maak ik bij de coaching gebruik van deze tools.

Wat kan ik voor jullie betekenen?
Ik coach je medewerkers om vanuit een andere invalshoek naar hun situatie te kijken waardoor mensen zich steviger en weerbaarder voelen. Dat doe ik door in de coaching gesprekken de verbinding te maken of herstellen tussen hoofd & hart, tussen analyse & intuïtie en tussen kennis & eigen wijsheid.
Hierdoor ontstaat meer rust en wordt een stevige basis gelegd om op een gezondere en vitalere manier om te gaan met stress, druk en ongeplande veranderingen. Niet alleen voor nu, maar ook voor toekomstige situaties.

Geïnteresseerd? Of heb je het vermoeden dat sommige medewerkers ondersteuning of coaching goed kunnen gebruiken? Ik denk graag met u mee.

De cijfers liegen er niet om. 

 

TIP: Waar kun je als manager op letten?

Met hart en ziel
Iedere leider wil graag mensen in zijn team die zich met hart en ziel inzetten. Maar laten dit nu juist de meest kwetsbare medewerkers zijn om uit te vallen door overmatige stress of burn-out verschijnselen. Juist omdat ze met hart en ziel hun werk doen, hebben ze vaak geen ´uit´ knop.

Deze mensen raken niet overstresst door hard te werken. Wel door de steeds hogere druk van de buitenwereld die ze niet meer weten te matchen met hun eigen waarden.  Het gevolg is dat de verbinding met ‘eigen hart & ziel’ zo minimaal is geworden dat mensen uitgeput raken.
Mensen voelen zich steeds vaker ´op´, worden onverschillig en gaan inadequaat reageren.

De stille sluiper
Maar ook de sluipende stress die je niet direct merkt. Medewerkers hebben zo hun eigen trucen ontwikkelt om met stress om te gaan. Trucen die op de langere termijn niet altijd effectief blijken.

Ze zijn echter zo vanzelfsprekend geworden en zo ingebed in de dagelijkse routine, dat je medewerkers dit zelf niet in de gaten hebben.
Ze doen als het ware meer van hetzelfde. Maar het is geen werkelijke oplossing tegen de stress.

Geleidelijk aan worden deze medewerkers steeds vermoeider en voelen zich ´leeg´ van binnen.
Dit kan werk gerelateerd zijn, maar ook privé of een combinatie van beiden.

Deze site is momenteel onder constructie