Effectiviteit wordt vaak gekoppeld aan efficiency. En efficiency vaak hoe we zaken sneller, slimmer of goedkoper kunnen doen. De tijd dat we ons werk, de organisatie of samenleving met efficiency kunnen beheersen, staat al lange tijd op omvallen. Zie wat er de afgelopen decennia is gebeurd.

Als we door de bril van effectiviteit kijken vraag ik me met verwondering af waarom veel bedrijven en organisaties nog zo’n grote waarde hechten aan beheersing en control. Want zeg nu zelf … hoe zaken lopen gaat toch vaak anders dan de plannen die we bedacht hebben. En de maandrapportages geven ‘een’ beeld, maar is niet ‘de’ werkelijkheid.  Toch blijven veel organisaties daar op sturen.  In plaats van dat we ons realiseren dat  “de” werkelijkheid een heleboel interpretaties kent.

Als we iets in deze tijd nodig hebben dan is het effectiviteit. Maar dan niet gekoppeld aan efficiency en doelmatigheid, maar aan betekenisgeving. Betekenisgeving door afstemming  op je ‘innerlijke’ wijsheid.  En dan niet alleen voor jezelf, maar ook voor de ander en de omgeving. Als je dit nu leest zal de helft van jullie waarschijnlijk denken “wat een soft gezwam” terwijl de andere helft een soort steekgevoel in de hartstreek ervaart in de vorm van herkenning.

Voor beide groepen geldt: lees nog even door. Onderstaande case is van iemand die ik in het verleden heb gecoacht. Vraag je
na lezing van het verhaal van Ernst in ernst af:  hoe effectief of soft is dit?


Het verhaal van Ernst Muschter – eigenaar/directeur van een installatiebureau.

Ik ben eigenaar van een klein installatiebureau op een specialistisch geavanceerd gebied.
Een van mijn opdrachtgevers  was  toeleverancier voor Philips voor een bepaald soort pomp, en met de directeur van dit bedrijf kon ik altijd goed overweg.  Er kwam een moment dat hij zich meer terug ging trekken uit het bedrijf en het roer overdeed aan twee nieuwe directeuren. En juist met deze twee directeuren en mij boterde het niet zo goed. Deze relatie werd terug gebracht naar minimaal contact.

Tot ik na verloop van tijd ik een telefoontje kreeg. Het was de oud-directeur met de vraag of hij een keer met mij mocht praten. Toen we elkaar zagen was de warmte die onze relatie kenschetste direct weer aanwezig.
Wat bleek …. ze hadden problemen met een hydraulische pomp en wisten het probleem niet te tackelen. Ook de geraadpleegde technici van de Duitse fabrikant hadden geen idee waardoor dit probleem ontstond of hoe dit op te lossen. Het was inmiddels in een zodanig stadium beland dat Philips het bedrijf nog één kans gaf het probleem op te lossen. Zo niet, dan zouden ze overstappen naar een andere toeleverancier.

De oud-directeur had een deel van de pomp bij zich en ik pakte  de pomp in m’n handen. Het is goed te weten dat ik altijd zeer sceptisch tegenover zweverigheid en spiritualiteit heb gestaan. Maar dat  veranderde na de volgende ervaring.
Op het moment dat ik de pomp in m’n handen hield, ging op mijn netvlies een soort film draaien, waarin ik de essentiële onderdelen kon zien functioneren. Ik was als het ware verbonden met de doorstromende olie en werd gewaar wat het probleem was. Alles bij elkaar duurde dit een paar seconden en toen was het weg.

Ik zal hier technisch niet teveel  over uitweiden, want voor een vakidioot als ik zou dit vellen papier in beslag nemen. Maar het was een klein detail met een ventielonderdeel. Door z’n massatraagheid kon het niet de functie vervullen die veronderstelt werd, doordat in een bepaalde fase de plaatselijke oliesnelheid te hoog lag. Verklaarbaar waren toen ook de minimale schadesporen aan de diverse pomponderdelen. Alles werd ineens duidelijk en alle problemen konden met een kleine ingreep opgelost worden.

Het was een bijzonder moment. Ik ervoer het als een soort openbaring waar je geen grip op en weet van hebt.  Nog bijzonderder was het om dit te delen met de oud-directeur.
Deze ervaring was dan ook zowel voor mij als het bedrijf goud waard. Zelf had ik deze ervaring voor geen goud willen missen, en het heeft mijn denken echt wezenlijk veranderd.  Dit was niet m’n laatste en enige ervaring, nadat ik me heb leren openstellen voor datgene wat tot je kan komen.

En voor het bedrijf …. Zij bleven toeleverancier voor Philips.

Fenny Bruins |

Fenny Bruins schrijft blogs om mensen een hart onder de riem te steken om de ‘onzichtbare wereld’ van gevoel,
intuïtie en eigen wijsheid te verbinden met de ‘zichtbare wereld’ van de afspraken, opdrachten, structuren en control.
Gebruik en verspreid deze blogs zoveel je wilt. Wel fijn als je dat met bronvermelding doet.

Delen:

Deze site is momenteel onder constructie