Duidelijkheid. Dat is waar we in deze tijd behoefte aan hebben. We willen graag duidelijkheid en zekerheid om het oude vertrouwde, met hier en daar wat aanpassingen, voort te kunnen zetten. Terwijl deze tijd niet te vergelijken is met wat we eerder in onze geschiedenis hebben meegemaakt. Het oude vertrouwde is daarom geen antwoord meer, maar lijkt eerder een belemmering te zijn.
Hoe leef je dan zonder duidelijkheid? Hoe kunnen je hier dan anders mee om gaan?

Onbewust leven

We realiseren het ons lang niet altijd, maar vaak leven we ons leven onbewust en komen onze acties, reacties en kennis voort uit ons verleden. Het is als het ware een herhaling van herinneringen van wat je eerder gedaan, gevoeld en gedacht hebt.

Je wordt je vaak pas werkelijk bewust hoe jij je leven leeft wanneer er iets gebeurd in je leven dat onomkeerbaar is. Je kunt niet meer doorleven als voorheen. Alles ligt open, je staat op scherp en kijkt bewust naar de volgende fase van je leven.

Hetzelfde doet het Coronavirus nu collectief met ons.
Naast het verdriet om de mensen die ziek of gestorven zijn aan het virus, de onzekerheid over hoe het verder moet en de wanhoop over de consequenties die we bij lange na nog niet kunnen overzien, geeft deze periode ons ook de gelegenheid om zaken die niet meer kloppen aan te pakken.
Door bewust te kijken naar je manier van leven,  naar wat onze aandacht vraagt. En vooral de vraag waarom dat zo belangrijk is. Zowel voor jou persoonlijk en als voor je omgeving.

 

Bewust leven is hoopvol leven

Bewust leven vraagt van je dat je af en toe tijd neemt om stil te zijn. Wat je dan doet is je buitenwereld verkleinen en je binnenwereld vergroten. En dan gebeurt er iets wonderlijks.
Doordat je de tijd neemt om naar binnen te keren en te luisteren kun je een innerlijke stilte waarnemen. Een stilte of rust die gevuld is met vertrouwen.  Vanuit dit vertrouwen kan hoop ontstaan.
Het mooie van hoop is, dat het je in het hier en nu brengt, het is gericht op betere tijden. Hoop richt je voorwaarts.

Hoop, die niet gebaseerd is op gedachten uit het verleden, maar gericht is op de toekomst, laat ons nieuwe ´flarden´ aan mogelijkheden zien. Het is zoiets als wanneer je gedroomd hebt. Je weet je de droom niet meer te herinneren, maar nog wel een fragment.
Zo is het ook met hoop. Hoop kan je een flard van de toekomst laten zien, terwijl je het grotere plaatje nog niet kent. Niet in kant en klare antwoorden, maar flarden die je een perspectief  bieden. Waarvan je het gevoel krijgt: het klopt!
En wanneer je het kan voelen, kun je het ook gaan geloven.

 

Eerst geloven, dan pas ga je het zien

Geloven, hoop en vertrouwen zorgen ervoor dat je intuitie volop de ruimte krijgt. Je gaat ineens andere mogelijkheden zien. Of je ontmoet bijvoorbeeld net de juiste persoon die je verder kan helpen. Of in de wachtkamer van de huisarts lees je in een tijdschrift wat daar ligt precies de informatie die je nodig hebt. Allemaal ´zinvolle toevalligheden´.

Door je te richten op hoop en vertrouwen reageer je niet meer op de gebeurtenis, de corona-crisis zelf. Maar de corona-crisis zet je aan om bewust te gaan leven. Een leven zoals die bij jou past en bij deze tijd.

Kies jij voor een leven vanuit hoop? Ik ´hoop´ het. Maar de keuze is aan jou! Misschien kan de meditatie  Misschien kan de meditatie  ´hoop en vertrouwen´  je daarbij ondersteunen.

Wil je meer weten. Kijk dan bij:
Hoopvol leven in crisistijd. Een minireis langs 7 Adempauzes.