Hoe waardevol is je intuïtie?

Ineens ‘weet’ je het. Plotsklaps ‘zie’ je het. Met verwondering ‘hoor’ je ineens van binnenuit een zin zonder geluid. En waarom vinden we het heel normaal als iemand zou zeggen:  ik ‘ruik’ onraad?

Iedereen herkent dit wel in meer of mindere mate. Dus dat is misschien al een geruststelling mocht je denken dat jij iemand bent die helemaal niet intuïtief is.

Vervlogen intuïtie

Intuïtie registreer je vaak op gevoelsniveau, zonder dat het denken er iets mee te maken heeft. Wanneer echter het gevoel vervaagt, verdwijnt dikwijls de intuïtie zonder dat je er  ‘iets blijvends’ mee hebt gedaan of daar verdere betekenis aan hebt gegeven.

Want zeg nu eerlijk … hoe vaak realiseer je je later niet, als zich vraagstukken of situaties voordoen: “Hé, eigenlijk ‘wist’ ik dat al eerder!”.   Er is dan sprake van een vervlogen intuïtie.

Ik kan je vertellen dat wanneer ik mijn vervlogen intuïtie-momenten serieuzer had genomen dan de waarheid van anderen, de hobbels in mijn leven een stuk minder waren geweest en mijn kansen meer.

Eerst je intuïtie, dan je denken

Ik vermoed dat we allemaal nog veel te winnen hebben door onze intuïtieve vermogens meer op waarde te schatten.  Wanneer je je intuïtie ‘gewaar wordt’ is het van belang om die op hetzelfde moment voldoende aandacht te geven. Als je je intuïtieve ingeving als het ware ‘op pakt’ kun je het verder verkennen en doordenken.

Juist de onderlinge afstemming tussen je intuïtie en je denken lijkt de beste manier om die met je alledaagse werkelijkheid te verbinden en te proberen betekenis aan te geven. 
Vaak vraag je je dan af:  “Waarom heb ik dit niet eerder gezien?”.

Dat komt omdat intuïtie ´gehelen´ waar neemt, terwijl ons alledaagse analyserende denken gewend is met stukjes om te gaan. Je denken weet niet altijd raad met de synthesekracht van je intuïtie. En toch hebben intuïtie en denken elkaar nodig.

Stimuleren intuïtieve vermogens

De eerste, misschien wel belangrijkste stap, is aandacht geven aan onze intuïties.

  • erken dat we intuïties krijgen en ‘spreek’ elkaar daar op aan
  • neem de tijd om de waarde van je intuïties te verkennen
  • stel je open voor intuïtieve ingevingen als ze komen, maak er tijd voor!
  • leer je intuïties te interpreteren, zodat je erop durft te vertrouwen

Het bijhouden van je intuïties kan van groot nut zijn: noteer voorgevoelens, briljante ideeën, ingevingen etc.  Vaak komen intuïties namelijk niet afzonderlijk, maar in groepen. Door het opschrijven maak je de weg vrij voor meer samenhangende andere intuïtieve gedachten.