Privacy verklaring

Almitra

ALMITRA, gevestigd aan Jan van Schaffelaarstraat 40, 3771 BV Barneveld is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

  1. Contactgegevens

www.almitra.nl , Jan van Schaffelaarstraat 40, Barneveld, 06 53 344388

 

  1. Persoonsgegevens die wij verwerken

ALMITRA verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

 

  1. Overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken

Voor- en achternaam | Geslacht | Geboortedatum | Adresgegevens | Telefoonnummer | E-mailadres

 

  1. Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

ALMITRA verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

. Het afhandelen van jouw betaling

. Verzenden van onze nieuwsbrief

. Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

. Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

. Om goederen en diensten bij je af te leveren.

 

  1. Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

ALMITRA bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

 

  1. Delen van persoonsgegevens met derden

ALMITRA deelt jouw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. ALMITRA blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt ALMITRA jouw persoonsgegevens aan andere derden alleen met jouw nadrukkelijke toestemming.

Deze persoonsgegevens worden gebruikt voor onder andere de verzending van de nieuwsbrief
en gepersonaliseerd aanbod.

 

  1. Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

ALMITRA gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

 

  1. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door ALMITRA en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar fenny.bruins@almitra.nl of door ons te bellen op 06 53 344 388. zodat wij samen kunnen kijken naar jouw wensen en de mogelijkheden.

ALMITRA wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl

 

  1. Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

ALMITRA neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.
Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons.

_______

 

 

06 53 344 388

fenny.bruins@almitra.nl

Jan van Schaffelaarstraat 40
3771 BV Barneveld