In tijden van stress ervaar je vaak een onbalans in je leven. En wie heeft dat af en toe niet? Zeker in deze corona-tijd.
Het is niet voor niets dat je veel mensen hoort zeggen dat ze op zoek zijn naar meer balans.

Moeite met balans

Nu heb ik altijd een beetje moeite met het woord balans. Cliënten van mij zijn daar soms verbaasd over: “Maar ik kom toch juist bij jou om meer balans in mijn leven te krijgen!”. Zeker!
Maar balans heeft ook iets ´balancederigs´. Er hoeft maar iets te gebeuren aan de ene kant of je bent alweer uit balans. Met nog meer stress tot gevolg.
Want je maakt je niet alleen druk over datgene wat je in onbalans heeft gebracht, maar ook dat je balans is verstoord.

Zoek liever je centrale middelpunt

Ooit vertelde een wijze rabbijn het volgende:
`Een gelukkig en zinvol leven is als een volmaakte cirkel. Als je een  stabiel middelpunt hebt, krijg je een cirkel die volmaakt is. Maar verschuift het middelpunt voortdurend van plaats, dan zal je nooit in staat zijn een cirkel te maken. Veel mensen hebben een goede opleiding gevolgd of gaan voor een succesvolle carrière, maar hebben nooit een spiritueel middelpunt voor zichzelf bepaald, dat als centrum voor je manier van denken en handelen kan dienen

Hij legde uit dat vooral in turbulente tijden, zoals nu met de corona-crisis, een dergelijk middelpunt absoluut noodzakelijk is. Zodra je in staat bent een helder middelpunt voor jezelf te bepalen, zal al het andere daaruit voortvloeien en word je minder snel een speelbal van de omstandigheden.

Wat is nu een centraal middelpunt

Het centrale middelpunt is verbonden met datgene wat voor jou van wezenlijk belang is. Je ontdekt dat het iets is dat verbonden is met datgene wat en wie je ten diepste bent. Het is niet tastbaar, het is niet aan plaats en tijd gebonden, en het is er altijd.
Hoe kom je daar nu achter?
Mensen die vaker de stilte zoeken, mediteren of reflecteren ontdekken na verloop van tijd dit centrale, spirituele of stabiele middelpunt van binnen uit. Hoe je het voor jezelf wilt noemen is om het even. Het belangrijkste is dat je het zelf ervaart.

Toegangsleutels

Ook het beantwoorden van een aantal levensvragen brengen je dichter bij dat centrale middelpunt. Zie het meer als sleutels die passen op sloten naar wie je werkelijk bent.

 •  Ga maar eens na welke waarde je leeft in je leven.
  Je kunt bijvoorbeeld denken aan respect, vreugde, veiligheid, eenvoud, schoonheid, waarheid … Wat is een kostbare waarde voor jou?
 • Wat is jouw inspiratiebron?
  Dat kan van alles zijn: Is dat de natuur? Of de formule 1 races? Of zeilen?
  Stel je houdt van zeilen. De een houdt daarvan voor het gevoel van vrijheid dat zeilen hem geeft.  Maar voor de ander kan het rust betekenen. En voor weer iemand anders is het avontuur. Dat wat jou inspireert zegt iets over wie of wat jij ten diepste bent.  
 • Wat is belangrijk voor je?
  Waar droom je van. Waar verlang je naar in deze tijd van corona. Wanneer vergeet jij de tijd.  

Je antwoorden op deze vragen maken je bewust wie jij ten diepste bent.

Focus houden op jezelf

Wanneer het je lukt een glimp op te vangen van je centrale middelpunt heb ik maar één boodschap voor je. Wanneer je door onrust, stress, onzekerheid rondom de coronacrisis wordt overmand, laat je daar dan niet door meeslepen. In plaats daarvan neem je je gedachten mee naar je eigen centrale middelpunt. Door daar de focus op te richten, in plaats van de onduidelijkheid om je heen, schep je rust in je eigen hoofd.

Je ontdekt dat het zinvol is om je centrale middelpunt te raadplegen en dat je vandaaruit naar je vragen en onrust kunt kijken. Niet om direct een kant-en-klaar antwoord te krijgen. Maar wel om vanuit een ander perspectief naar de situatie te kijken. Meer vanuit hoop, inzicht, vertrouwen, rust of helderheid. Probeer het maar eens uit voor een paar dagen. En misschien kan de meditatie ´Focus houden op jezelf´ je daarbij ondersteunen.